Víta Vás
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH
A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV

Ak nenájdete informácie, ktoré potrebujete,
napíšte nám alebo zavolajte.

Radi Vám pomôžeme.

Slider

O NÁS

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV (SAMP) je organizácia, zastupujúca malých podnikateľov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, Samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

VIAC

ČLENOVIA

Členom sa môže stať podnikateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním asociácie, chce v nej pracovať a zaviaže sa dodržiavať stanovy.

STAŤ SA ČLENOM

PARTNERI

Pre získanie ďalších informácií o činnosti asociácie, jej aktivitách a možnej pomoci z jej strany je možné sa obrátiť na regionálne kancelárie SAMP.