Tlačové vyhlasenia -užitočné informácie pre Vás

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Už druhý deň funguje nové call centrum finančnej správy

BRATISLAVA – 02. 01. 2014: Asi 1 000 ľudí už využilo vynovené call centrum finančnej správy. Pôvodná infolinka prešla technickým dovybavením, a pracovníci, ktorí komunikujú s verejnosťou, boli nanovo vyškolení. Informácie môže verejnosť získať na nezmenenom telefónnom čísle 048/ 43 17 222.

Na infolinke finančnej správy poskytujú operátori len informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov...

Čítať viac...

Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/

Čítať viac...

K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é

19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie
Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov,

ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov.

1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate...

Čítať viac...

zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425,
Fax: 02/43330925, e-mail: samp@samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Z Á P I S
zo zasadnutia Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP)
konanej v Dome podnikateľov v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Člnovia Prezídia: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing...

Čítať viac...

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová

Nový daňový systém nie je bez chyby
Branislav Toma, Pravda | 14.01.2014 11:00
Súčasná vláda musí podobne ako tá minulá opravovať už spustený daňový systém. Aj keď nedostatky nie sú také závažné ako pred dvoma rokmi, keď bol paralyzovaný výber daní, firmy kritizujú novoročné prešľapy aj niektoré novinky na webe daniarov.

Nový portál Finančnej správy
Autor: https://www.financnasprava.sk
Podnikatelia totiž niekoľko dní v novom roku nemohli štátu elektronicky posielať žiadosti o vratky DPH z cudziny. Daniari si chybu priznali.
„Aplikácia VREF bola skuto...

Čítať viac...

S úradmi len elektronicky

Čítať viac...