Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríkld znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne...

Čítať viac...

Podnikanie v Rakúsku

Čítať viac...

Prezídium SAMP 11.12.2013

Čítať viac...

Tlačové vyhlasenia -užitočné informácie pre Vás

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Už druhý deň funguje nové call centrum finančnej správy

BRATISLAVA – 02. 01. 2014: Asi 1 000 ľudí už využilo vynovené call centrum finančnej správy. Pôvodná infolinka prešla technickým dovybavením, a pracovníci, ktorí komunikujú s verejnosťou, boli nanovo vyškolení. Informácie môže verejnosť získať na nezmenenom telefónnom čísle 048/ 43 17 222.

Na infolinke finančnej správy poskytujú operátori len informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov...

Čítať viac...

Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/

Čítať viac...

K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é

19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie
Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov,

ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov.

1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate...

Čítať viac...