IMG_2587

Memorandum o spolupráci

Dňa 24. júla 2017 Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov podpísala s Asociáciou priemyselných zväzov Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu v oblasti operačného programu Efektívna verejná správa.

Tešíme sa na spoluprácu.

IMG_2582 IMG_2585 IMG_2590 IMG_2591

Čítať viac...
IMG_20170615_121055

SNEM SAMP 2017

Dňa 15. júna  2017 sa uskutočnil  16. výročný snem SAMP. Bolo prerokovaná Správa o činnosti za rok 2016/2017, Správa o hospodárení v roku 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017 a prebehli voľby prezidenta, prezídia a dozornej rady SAMP. Snem ocenil za aktívnu prácu viacerých členov a spolupracujúce organizácie. Potvrdil prijatie ôsmych kolektívnych členov.
Snemu sa zúčastnili zástupcovia – Únie miest Slovenska, RÚZ, PAS, SAF, ZSPS, SŽK, EU BA, PEVŠ, ZIS, FS SR, ÚPSVaR, veľvyslanectva USA, Americkej obchodnej komory SR.

  • prezident finančnej správy SR Ing...
Čítať viac...
IMG_8836 kopie2

Memorandum s Paneurópskou vysokou školou

Prezident SAMP pán Ing. Vladimír Sirotka, CSc. a rektor Paneurópskej vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern PhD. podpísali dňa 1. júna 2017 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy Memorandum o porozumení a spolupráci.

SAMP zastupujúca malé a stredné podnikanie a živnostníkov a Paneurópska vysoká škola a jej študenti tak budú vzájomne spolupracovať, čo prinesie nielen rozšírenie praktických vedomostí, skúseností študentom v oblasti podnikania, ekonomiky, ale určite aj inovatívne podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia.

Tešíme sa na spoluprácu...

Čítať viac...
IMG_20170523_154201

Medzinárodný strojársky veľtrh

Dňa 23.-26. mája 2017 sa v Nitre uskutočnil
24. medzinárodný strojársky veľtrh a 23. ročník veľtrhu ELO SYS

SAMP sa zúčastnila na veľtrhu a spolu so Zväzom strojárskeho priemyslu SR mala vyhradený prezenčný stánok na veľtrhu, ktorý navštívil aj štátny tajomník Rastislav Chovanec.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so Zväzom a ďalší strojársky veľtrh.

IMG_20170523_160515 IMG_20170523_163703 IMG_20170523_163915 IMG_20170523_170154

Čítať viac...
IMG_20170526_124509

Stretnutie Prezídia SAMP

Dnes dňa 26. mája 2017 sa uskutočnilo v sídle SAMP stretnutie Prezídia SAMP.

Na stretnutí sa rokovalo o nasledovný bodov programu:

  1. Príprava snemu
  2. Výzva na prekladanie ŽoNFP
  3. Akreditačné školenia SAMP
  4. Menorandum o porozumení, spolupráci s Paneurópskou vysokou školou
  5. Záver – rôzne, diskusia

      1. Prezídium schválilo všetky body prípravy Snemu SAMP:

a) hospodársky výsledok SAMP za rok 2016 / návrh rozpočtu na rok 2017
V roku 2017 sa SAMP zaeviduje ako príjemca darovania 2% daní
b) správa o činnosti
Pripraviť na snem SAMP aj ocenenia aktívnym členom SAMP.

Čítať viac...
JOBexpo2017

JOB EXPO 2017

Dňa 27.4.2017 a 28.4.2017 sa uskutočnil veľtrh práce JOB EXPO 2017 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov opäť nemohla chýbať.

Náš stánok navštívili nielen záujemcovia o zamestnanie, ale aj tí, ktorí uvažujú o začatí podnikania. Klientom veľtrhu sme poskytovali odborné poradenstvo v oblastí formy podnikania, jeho náročnosti, legislatívnych úkonov,  v oblastí daní a odvodov.

Zároveň SAMP v oboch dňoch uskutočnila viacero prednášok na tému:

  • Ako začať podnikať
    / prednášajúci: Doc. Ing...
Čítať viac...