Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/