HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu