Kategória Fotogalérie

Šanca pre Slovensko

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku

Čítať viac...

Konferencia 18.12.2012

         V spolupráci s

                Ministerstvom práce,sociálnych vecí a rodiny
pod záštitou štátneho tajomníka Jozefa Buriana a štátneho tajomníka Branislava Ondruša sa konala

KONFERENCIA

k aktuálnym zmenám legislatívy:
Zákonik práce,   Systém odvodov na zdravotné  a sociálne poistenie, 1 a 2 piliery,  Podpory zamestnávania v oblasti  malých a stredných podnikov

Čítať viac...

Vystúpenie na rokovaní SAF

EU konfersncia 2014.05.15 711EU konferencia 2014.05.15 543

Čítať viac...

Snem SAMP 28.04.2014

Snem 28.04.2014

Snem 28.04.2014

Čítať viac...

Podnikanie v Rakúsku

Čítať viac...

Prezídium SAMP 11.12.2013

Čítať viac...