Category Archives: Fórum

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie. Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH. Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol […čitajte viac…]

Výkaz k DPH neurobíte stlačením „zázračného“ gombíka rozhovor HN

Výkaz k DPH neurobíte stlačením „zázračného“ gombíka Rozhovor. O skúsenosti z podávania kontrolného výkazu k DPH hovorí pre HN generálna sekretárka Slovenskej asociácie malých podnikov Viera Vašicová. Firmy a živnostníci, ktorí sú platiteľmi DPH, musia do 25. februára podať daniarom kontrolný výkaz. Mnohí majú s jeho zostavením a zaslaním problém. Podarilo sa vám odoslať kontrolný […čitajte viac…]

Článok HN

Nové tlačivo daňového priznania dá živnostníkom zabrať Mnohé položky v tlačive sa upravili v neprospech drobných podnikateľov. Komplikovaná spleť zmien a výnimiek. Také je nové tlačivo daňového priznania pre živnostníkov, na ktorom majú do marca zdaniť svoje príjmy za rok 2013. Takto vidia nový daňový formulár účtovné poradkyne združené v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a […čitajte viac…]

Daňová licencia je zbytočná záťaž

Minister financií tvrdí, že 60 percent právnických osôb na Slovensku neplatí dane z príjmu. Je však veľký rozdiel medzi neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť. Iste, aj my chceme zastupovať podnikateľov, nie podnikavcov, a ak niekto zámerne neplatí dane, je podvodník. Ak sa však dostane do účtovnej straty, a z tohto dôvodu nemá daňovú povinnosť, je to […čitajte viac…]