Category Archives: Fórum

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2014 – 2016 Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP, zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami a snemom SAMP 28.4.2014 ako návrh opatrení SAMP k zlepšeniu podnikateľského prostredia malých podnikov. Opatrení sú navrhované najmä z pohľadu dopadu na: a) živnostníka, osobu samostatne zárobkovo činnú bez zamestnancov, […čitajte viac…]

Komuniké 28.04.2014 Snem SAMP

Dňa 28. apríla 2014 sa v Bratislave konal snem Slovenskej asociácie malých podnikov. Zúčastnení sa dohodli na nasledovnom prehlásení: 1. Naďalej dochádza k zvyšovaniu celkového finančného zaťaženia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Dopady najviac pociťujú mikoropodniky, malé rodinné podniky do 9 zamestnancov. V roku 2014 zaplatí malý podnikateľ a živnostník na daniach a odvodoch […čitajte viac…]

Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku a zástupcov SAMP a Ivana Štefanca poslanca NRSR a podpredsedu SDKÚ-DS Stretnutie bolo uskutočnené s cieľom vyjasniť si otvorené otázky okolo daňových výkazov, osobitne kontrolného výkazu DPH a ich dopadu na malých podnikateľov. […čitajte viac…]

„Čo očakávame od prezidenta“

V súčasnosti sme už viac rokov svedkami obecnej devalvácie hodnôt v spoločnosti. Pritom hodnoty pracovitosti, svojbytnosti, hrdosti a spolupatričnosti, ako aj kresťanských zásad boli okrem iného tými, ktorých dodržiavanie umožnilo Slovákom, tomuto malému národu, prežiť po stáročia ťažké časy a napokon opäť vzkriesiť svojbytnosť a vlastnú štátnosť. Mám za to, že prezident, táto bezo sporu […čitajte viac…]