Category Archives: Fórum

Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014

10 oblasti z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie, najmä MSP a živnostníkov. Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014 1. Diskriminácia dôchodcov, študentov a žien na materskej dovolenke pri uznávaní odpočítateľnej položky k dani z príjmu a odvodových povinnosti. Zaviedli sa povinnosti odvodov do SP a ZP u pracujúcich študentov a dôchodcov, […čitajte viac…]

Povinný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne

Od 1. januára 2014 je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac už aj s uvedením dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Predložiť mesačný výkaz je povinný v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, […čitajte viac…]

TOP 10 zbytočných predpisov

Vážené kolegyne,kolegovia V nadväznosti na rokovanie Prezídia SAMP 9.7.2014, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste (z vlastnej skúsenosti) poslali návrhy najväčších (alebo ktoré za veľké pokladáte) byrokratických obštrukcií a logických nezmyslov v predpisoch a legislatíve, ktoré majú dopad na živnostníkov, malé a stredné podniky. Vyberieme 20-30, ktoré môžu byť inšpiratívne pre zameranie našej činnosti a […čitajte viac…]

Doprastav najviac dlhuje bankám, čo však bude so živnostníkmi

Podľa Slovenskej asociácie malých podnikov najviac utrpia práve živnostníci či spomínané eseročky. „Suma, ktorú im Doprastav dlhuje, sa síce zdá malá, ale pre nich je to likvidačné. Za ten čas, kým sa skončí reštrukturalizácia, povedzme 2 až 3 roky, sa môže na trhu udiať všeličo. Títo malí podnikatelia navyše nestíhajú platiť splátky, dlhujú na mzdách, […čitajte viac…]