Category Archives: Fórum

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom prostredí v r. 2014 s ohľadom na podnikanie  bola vypracovaná správa o stave malého a stredného podnikania. Správa  o stave malého a stredného podnikania obsahuje  aj dopad legislatívnych zmien uskutočnených v r. 2014 a identifikuje aj […čitajte viac…]

Snem SAMP 26.5.2015

                                              Slovenská asociácia malých podnikov Ing. Vladimír Sirotka, CSc.            prezident   Bratislava, 05.05.2015  Snem SAMP 2015 – pozvanie Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje […čitajte viac…]

Ako podporovať rodinu v 21. storočí

Dňa 13.mája 2015 sa konala konferencia,“ Ako podporovať rodinu v 21 storočí.“ pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej. Za SAMP sa na konferencií zúčastnili  Ing. Eva Drozdová ,Ing. Peter Andrišin a Ing. Vladimír Sirotka , ktorý predniesol príspevok na tému „Rodinné podnikanie, zamestnanie a dane.“ Príspevok obsahoval:   – Koncepčný návrh zavedenia nového […čitajte viac…]