Kategória: Fórum

1 2 3 15 / 40 Príspevkov

Dotazníkový prieskum

  Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií Dotazníkový prieskum - tlačová správa Dotazník Zistiť e [...]

Rovná daň

Rovná daň má veľa otcov, ale len jeden je pokrvný Rozhovor pre Hospodárske noviny Malé a stredné podnikanie je podľa Vladimíra Sirotku u nás stá [...]

Živnostenské licencie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlive [...]

Rodinné zdaňovanie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. V r. 2004 – 2014 živnostníkov ubúdalo, právnických [...]

Euler Hermes SA pobočka poisťovne z iného členského štátu

Euler Hermes SA -poistenie pohľadávok Euler Hermes SA pobočka poisťovne z iného členského štátu [...]
ergia ,s.r.o.

ergia ,s.r.o.

Program na zníženie energetických nákladov pre malé a stredné podniky [...]

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom pr [...]

SITA- Malým podnikom by pomohlo rodinné zdaňovanie

http://www.podnikam.webnoviny.sk/dane-odvody/aktuality/malym-podnikom-pomohlo-rodinne-zdanovanie/38854 [...]
Snem SAMP 26.5.2015

Snem SAMP 26.5.2015

                                              Slovenská asociácia malých podnikov Ing. Vladimír Sirotka, CSc.            prezident   [...]

Ako podporovať rodinu v 21. storočí

Dňa 13.mája 2015 sa konala konferencia," Ako podporovať rodinu v 21 storočí." pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej. Za SAM [...]

Ak má Vaša spoločnosť viac ako 50 zamestnancov …

... od 1.1.2015 sa Vás týka zákon č. 307 / 2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Od 1.7.2015 ste [...]
Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015

Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015

Dovoľte, aby sme Vás v mene podpredsedu NR SR Jána Figeľa, predsedu výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jána Hudackého a prezidenta Slovenske [...]

Vyjadrenie členov SAMP pre HN

Pre HN: pán Vladimír Turanský. K poznatkom a postrehoch z účtovníckej praxe o dani z motorových vozidiel som oslovil aj minianketou naše účtovníčky [...]
1 2 3 15 / 40 Príspevkov