Kategória Fórum

Rovná daň

Rovná daň má veľa otcov, ale len jeden je pokrvný

Rozhovor pre Hospodárske noviny

Malé a stredné podnikanie je podľa Vladimíra Sirotku u nás stále v tieni veľkých investorov, hoci je vo vyspelých štátoch chrbticou ekonomiky. Podľa prepočtov Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, ktorému Sirotka šéfuje, zo sto korún tržby má živnostník zisk len 12,75 koruny. Z toho by mal vyčleniť prostriedky na investície, no stačí to len na jednoduchú reprodukciu...

Čítať viac...

Živnostenské licencie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná.

Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlivec – živnostník.
Pre zjednodušenie v oblasti „Ž“ navrhujem zaviesť systém

„Živnostenských licencií“

Prieskum SAMP a Actoris System, s.r.o. v r. 2014 – 2015 preukázal vysoké finančné zaťaženie MSP a Ž pri podnikaní, resp. OSZČ. Ako jedno z riešení vidím uplatnenie systémov

• Živnostenských licencií SZČO

1. Základné atribúty:
1...

Čítať viac...

Rodinné zdaňovanie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná.
V r. 2004 – 2014 živnostníkov ubúdalo, právnických osôb, najmä s.r.o. pribúdalo.

Pohyb ekonomických subjektov podľa právnych foriem

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet živn. v tis. 336 344 364 374 392 387 384 375 359 352 337
Počet PO v tis. 61 71 80 88 106 112 127 138 148 164 177

V roku 2015 ukončilo činnosť na 40 000 PO (zväčša s.r.o.) a 8 000 Ž.

SR je krajinou malých podnikov a živnostníkov, títo tvoria 98 % podnikajúcich subjektov a...

Čítať viac...

Euler Hermes SA pobočka poisťovne z iného členského štátu

Euler Hermes SA -poistenie pohľadávok

Euler Hermes SA pobočka poisťovne z iného členského štátu

Čítať viac...

ergia ,s.r.o.

Program na zníženie energetických nákladov

pre malé a stredné podniky

ergia,s.r.o.

Čítať viac...

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom prostredí v r. 2014 s ohľadom na podnikanie  bola vypracovaná správa o stave malého a stredného podnikania.

Správa  o stave malého a stredného podnikania obsahuje  aj dopad legislatívnych zmien uskutočnených v r. 2014 a identifikuje aj prekážky v podnikateľskom  prostredí. SAMP uskutočnila v čase  11.6.2014 až 19.8...

Čítať viac...