Kategória Finančna správa SR

Tlačová správa Call Centrum funguje aj počas víkendu Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Call Centrum funguje aj počas víkendu
Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

BRATISLAVA – 17. 01. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call Centra, ktoré bude k dispozícii aj počas nasledujúcich víkendov 18. – 19. 1. a 25. – 26. 1. 2014. Predĺžené úradné hodiny budú na úradoch počas nasledujúcich týždňov v dňoch od 20.1. do 27.1.2014. Každý pracovný deň v uvedenom období budú zamestnanci colných a daňových úradu k dispozícii verejnosti až do 19,00 hodiny.

Call Centrum...

Čítať viac...

Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríkld znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne...

Čítať viac...

Tlačové vyhlasenia -užitočné informácie pre Vás

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Už druhý deň funguje nové call centrum finančnej správy

BRATISLAVA – 02. 01. 2014: Asi 1 000 ľudí už využilo vynovené call centrum finančnej správy. Pôvodná infolinka prešla technickým dovybavením, a pracovníci, ktorí komunikujú s verejnosťou, boli nanovo vyškolení. Informácie môže verejnosť získať na nezmenenom telefónnom čísle 048/ 43 17 222.

Na infolinke finančnej správy poskytujú operátori len informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov...

Čítať viac...