Category Archives: Aktuality

Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

K problematike stravných lístkov SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku zamestnávateľa z ceny určenej stravy (teraz 55% z gastrolístka). Dávka by mala byť prostá DzP a odvodov na strane zamestnanca, na strane zamestnávateľa  chápaná ako výdavok znižujúci základ DzP zamestnávateľa.  Zúčtovaná a vyplatená by bola pri výplate miezd za príslušný […čitajte viac…]

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.   Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.          „Uvedenie neobalového výrobku na trh“ je definované ako prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v […čitajte viac…]

V. Sirotka o opatreniach a lockdowne

Dňa 26. 10. 2020 bol Ing. Vladimír Sirotka, CSc. hosťom štúdia TA3. Vyjadril sa k aktuálnym opatreniam, ktoré majú zásadný dopad na dôležité segmenty slovenskej ekonomiky. Pre niektoré z nich môžu byť dokonca likvidačné. Dnes bol aj zaslaný premiérovi Otvorený list so žiadosťou o stretnutie pre hľadanie riešenia na túto krízovú situáciu. List si môžete […čitajte viac…]

Prehľad najdôležitejších zmien počas pandémie od 24. 10. 2020

Od 24. 10. 2020 vchádzajú do platnosti nové nariadenia počas pandémie.   Oficiálne údaje.  Zdroj: https://korona.gov.sk/   A. Prehľad najdôležitejších zmien od 24.10.2020 ZÁKAZ VYCHÁDZANIA Platnosť nariadenia od: 24. októbra 2020 Platnosť nariadenia do: 1. novembra 2020 Na základe uznesenia vlády č. 678 platí na území Slovenska od 05:00 hodiny rannej do 01:00 hodiny rannej […čitajte viac…]

Dotazník Rodinného podnikania – vyplňte on line

Vážené kolegyne, kolegovia, podnikatelia v rodinných podnikoch, súčasná legislatíva Rodinný podnik ako taký nepozná. Prieskum, ktorý naša Asociácia vykonáva, má za cieľ navrhnúť také úpravy legislatívy, ktoré by odstránili bariéry rodinného podnikania a umožnili lepší rast rodinných podnikov na Slovensku. Kliknite prosím na priložený dotazník a venujte nám 15 minút svojho času. Dotazník po vyplnení […čitajte viac…]