Kategória Aktuality

Prezídium 27.10.2017

Prezídium prerokovalo:

  1. Prípravu Prvej medzinárodnej konferencie “Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore”, ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2017 v spolupráci v Ekonomickou univerzitou v Bratislave a partnerskými organizáciami V4
  2. Propagáciu a vystúpenie členov SAMP na konferencii
Čítať viac...

1. medzinárodná konferencia “Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore”

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Roberta Fica

“Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore”

dňa 8. novembra 2017, 9:00 hod

pozvánka str 1 pozvánka str 2 pozvánka str 3

Čítať viac...

Video o byrokratickom hadovi

Foto TK 1

A tu je  pekné video o množstve dokladov, ktoré musí spracovávať MSPaŽ v priebehu účtovného obdobia:  http://tv.hnonline.sk/kategorie/aktualne-videa/39a67418-e298-4d9d-9aa0-b5123452a40c/byrokracia-na-slovensky-sposob-analytici-v-bratislave-rozprestreli-papieroveho-hada-na-znak-protestu

Čítať viac...

Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017

Foto ZK 3

SAMP, INESS a Centrum lepšej regulácie na na TK prezentovali niektoré byrokratické prekážky v podnikateľskom prostredí, ktoré napriek snahám a aj prijímaným opatreniam pretrvávajú. Prezident SAMP, Ing, Sirotka prezentoval problémy, ktoré spôsobuje uplatňovanie rozšíreného systému závislých osôb pri transférovom oceňovaní v rodinných podnikoch, najmä medzi rodičmi a deťmi, napr. pri pôžičke, prenechaní časti rodinného majetku  na podnikanie dieťaťu a pod. keď sa musia zisťovať ceny v mieste a čase obvyklé ako pre iné (nezávislé) subjekty, vypracovávať dokumentácia, cenové analýzy a pod...

Čítať viac...

Prezídium SAMP 26.9.2017

Prezídium SAMP prerokovalo

  1. stav podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov,
  2. zámery v znižovaní byrokracie, prípravu projektov v oblasti výziev “Efektívna verejná správa” ,
  3. vyjadrenie SAMP k návrhu zákona NR SR o zmene zákona č...
Čítať viac...
IMG_2587

Memorandum o spolupráci

Dňa 24. júla 2017 Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov podpísala s Asociáciou priemyselných zväzov Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu v oblasti operačného programu Efektívna verejná správa.

Tešíme sa na spoluprácu.

IMG_2582 IMG_2585 IMG_2590 IMG_2591

Čítať viac...