Category Archives: Aktuality

Príloha č. 6 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy

Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy na ekonomiku a  podnikateľské prostredie, najmä na Malé a stredné podniky a živnostníkov. V rámci Platforrmy Malých a stredných podnikov a živnostníkov uskutočňujeme priebežne prieskum a diskusiu o dopadoch korona vírusu na ekonomiku a zamestnanosť, s cieľom napomôcť   vláde v jej úsiliu o zachovanie ekonomiky a zamestnanosti. Návrh opatrení  k situácii Malých a stredných podnikov a Rodinných podnikov  a živnostníkov v súvislosti s epidémiou koronavírusu […čitajte viac…]

Príloha č. 4 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Návrh opatrení

Návrh opatrení k situácií Malých a stredných podnikov a Rodinných podnikov a živnostníkov v súvislosti s epidémiou Koronavírusu. Na tretej medzinárodnej konferencii dňa 31.1.2020 bola ustanovená nepolitická, odborná Platforma Malého a stredného podnikania a rodinného podnikania. Znenie celého návrhu nájdete TU

Otvorený list premiérovi

Ako zástupcovia veľkej časti vlastníkov bytov, správcov bytových domoch aj malých a stredných podnikov a živnostníkov na Slovensku, dovoľujeme si Vás požiadať aj cez tento otvorený list s prosbou o nápravu veľkej protispoločenskej krivdy voči mnohým občanom. Spáchala ju ešte v roku 2014 vládna koalícia na čele so stranou SMER-SD, keď schválila novelu  č.100/2014 Z.z. […čitajte viac…]

Otvorené listy premiérovi

Dňa 13.11.2020 sa konal na Ekonomický krízový štáb, ktorého členom je aj prezident SAMP, Ing. Vladmír Sirotka, CSc. Boli predložené ďalšie otvorené listy premiérovi   List organizácii platformy za podporu gastro sektoru List Slovenského Zväzu spracovateľov mäsa a Slovenského Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov List platformy Združeniu miest a obcí Slovenska List platformy Únií miest Slovenska […čitajte viac…]