Kategória Aktuality

K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é

19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie
Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov,

ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov.

1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté najmä malé podniky, ktoré sú v účtovnej strate...

Čítať viac...

zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425,
Fax: 02/43330925, e-mail: samp@samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Z Á P I S
zo zasadnutia Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP)
konanej v Dome podnikateľov v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Člnovia Prezídia: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing...

Čítať viac...

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová

Nový daňový systém nie je bez chyby
Branislav Toma, Pravda | 14.01.2014 11:00
Súčasná vláda musí podobne ako tá minulá opravovať už spustený daňový systém. Aj keď nedostatky nie sú také závažné ako pred dvoma rokmi, keď bol paralyzovaný výber daní, firmy kritizujú novoročné prešľapy aj niektoré novinky na webe daniarov.

Nový portál Finančnej správy
Autor: https://www.financnasprava.sk
Podnikatelia totiž niekoľko dní v novom roku nemohli štátu elektronicky posielať žiadosti o vratky DPH z cudziny. Daniari si chybu priznali.
„Aplikácia VREF bola skuto...

Čítať viac...

Spracovanie daňového priznania FO a PO nové tlačivá

prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR
1.termín: 6.2.2014 sa ruší náhradný termín je 11.2.2014

Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH
Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM zľava 10% (prosím uviesť v prihláške).

Čítať viac...

Petícia proti zavedeniu daňových licencií

Dávame do pozornosti petíciu proti zavedeniu daňových licencií – tzv. dane zo straty. Isto ste postrehli nové zmeny, ktoré sa udiali v posledných dňoch. Vláda chce zaviesť nové daňové licencie, ktoré by mali obmedziť neplatičov daní. Je však veľký rozdiel medzi: neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť. Ak niekto zámerne neplatí dane, je podvodník. Ak sa však dostane do účtovnej straty, a z tohto dôvodu nemá daňovú povinnosť, je to normálny prirodzený stav najmä začínajúceho podnikateľa, ktorý investoval, obstaral hmotný majetok, je v rozbehu a nemá ešte dostatočné tržby...

Čítať viac...

II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR

K o m u n i k é

28.11.2013 sa uskutočnila II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR,

ktorá sa okrem iného zaoberala aktuálnymi otázkami a súčasnými zmenami a návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov, s programom:

Boli prerokované otázky
Odvody po novom
Zmeny v I. a II. Pilieri
Zákonník práce
Podpora zamestnávania a tvorby pracovných miest

Účastníci sa zhodli na záveroch:

1. Vítajú pokračovanie spoločných konferencií na danú tému, keď prvá bola 18.12...

Čítať viac...