Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014. V praxi to môže napríkld znamenať, že [ … čitaj viac … ]

K o m u n i k é 19.11.2013

K o m u n i k é 19.11.2013 sa uskutočnilo zasadanie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov, ktoré sa okrem iného zaoberalo aktuálnymi otázkami a súčasnými návrhmi zmien legislatívy, týkajúcich sa najmä malých a stredných podnikov. 1. Prezídium vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným spôsobom zavedenia tzv. „Daňových licencií“ paušálne pre všetky podniky, ktorými budú dotknuté [ … čitaj viac … ]

zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425, Fax: 02/43330925, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk, www.samp-msp.sk; Z Á P I S zo zasadnutia Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP) konanej v Dome podnikateľov v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Člnovia Prezídia: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., [ … čitaj viac … ]

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová

Nový daňový systém nie je bez chyby Branislav Toma, Pravda | 14.01.2014 11:00 Súčasná vláda musí podobne ako tá minulá opravovať už spustený daňový systém. Aj keď nedostatky nie sú také závažné ako pred dvoma rokmi, keď bol paralyzovaný výber daní, firmy kritizujú novoročné prešľapy aj niektoré novinky na webe daniarov. Nový portál Finančnej správy [ … čitaj viac … ]

Petícia proti zavedeniu daňových licencií

Dávame do pozornosti petíciu proti zavedeniu daňových licencií – tzv. dane zo straty. Isto ste postrehli nové zmeny, ktoré sa udiali v posledných dňoch. Vláda chce zaviesť nové daňové licencie, ktoré by mali obmedziť neplatičov daní. Je však veľký rozdiel medzi: neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť. Ak niekto zámerne neplatí dane, je podvodník. Ak [ … čitaj viac … ]