Kategória Aktuality

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie.
Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval
Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH.
Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc...

Čítať viac...

K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014

logo-samp-male Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
samp@samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;

K o m u n i k é

Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov,
Dom podnikateľov, 11.2.2014

1. SAMP nesúhlasí s paušálnym, širokým uplatňovaním systému „Daňových licencií“ pre právnické osoby (PO). Je zásadný rozdiel medzi „neplatiť dane“ a „nemať daňovú povinnosť“
1.1...

Čítať viac...

Tlačová konferencia

logo-samp-male

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident

Slovenská asociácia malých podnikov
Vás pozýva na tlačovú konferenciu,

dňa 11. februára 2014 o 13.00 hodine
v priestoroch sídla SAMP
v Dome podnikateľov (reštaurácia Planéta), Drieňová 37, Bratislava

Program:

Poznatky Slovenskej asociácie malých podnikov:
1...

Čítať viac...

Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

logo-samp-maleV zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy.
Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a u odosielateľa vzniknú obavy a stres, či sa doklad vôbec odoslal. Napr. aj u dani z motorových vozidiel.
K DPH: Kontrolný výkaz k DPH vyžaduje až 9 rôznych triedení došlých ...

Čítať viac...

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-male
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925,
Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@samp-msp.sk;

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov
na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

(11. Snem SAMP 3.5.2012)

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016

Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami 5.4.2012 a snemom SAMP 3.5...

Čítať viac...

Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014.

V praxi to môže napríkld znamenať, že hoci firma sídli v Bratislave (daňové priznanie na daň z príjmu podáva v Bratislave) – služobné autá môže mať prihlásené v Trenčíne, a teda daňové priznanie na daň z motorových vozidiel bude podávať v Trenčíne...

Čítať viac...