Category Archives: Aktuality

Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku a zástupcov SAMP a Ivana Štefanca poslanca NRSR a podpredsedu SDKÚ-DS Stretnutie bolo uskutočnené s cieľom vyjasniť si otvorené otázky okolo daňových výkazov, osobitne kontrolného výkazu DPH a ich dopadu na malých podnikateľov. […čitajte viac…]

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie. Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH. Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol […čitajte viac…]

K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk; K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014 1. SAMP nesúhlasí s paušálnym, širokým uplatňovaním systému „Daňových licencií“ pre právnické osoby (PO). Je zásadný rozdiel medzi „neplatiť dane“ a „nemať daňovú povinnosť“ 1.1. Navrhuje […čitajte viac…]

Tlačová konferencia

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident Slovenská asociácia malých podnikov Vás pozýva na tlačovú konferenciu, dňa 11. februára 2014 o 13.00 hodine v priestoroch sídla SAMP v Dome podnikateľov (reštaurácia Planéta), Drieňová 37, Bratislava Program: Poznatky Slovenskej asociácie malých podnikov: 1. Elektronická komunikácia s verejnou správou (Finančným riaditeľstvom) 2. Daňové licencie právnických osôb 3. Odpovede na […čitajte viac…]

Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

V zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy. Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a […čitajte viac…]

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925, Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@admin.samp-msp.sk; Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP (11. Snem SAMP 3.5.2012) Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016 Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a […čitajte viac…]