Kategória Aktuality

Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd

Čítať viac...

Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

LOGO-SAMP Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku a zástupcov SAMP a Ivana Štefanca poslanca NRSR a podpredsedu SDKÚ-DS

Stretnutie bolo uskutočnené s cieľom vyjasniť si otvorené otázky okolo daňových výkazov, osobitne kontrolného výkazu DPH a ich dopadu na malých podnikateľov. Všetci zúčastnení deklarovali potrebu zlepšenia vzájomnej komunikácie a spolupráce pre spoločný cieľ zjednodušenia daňovej administratívy...

Čítať viac...

Euro-fórum Ekonomického ústavu SAV

25.02.2014 sa uskutočnilo Euro-fórum Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zmyslom stretnutia bola odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie.
Diskusiu viedol Ing. Šikula, riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Zámery Finančnej správy prezentoval
Ing. Martin Kohútik z oddelenia metodiky DPH.
Prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc...

Čítať viac...

K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014

logo-samp-male Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
samp@samp-msp.sk; www.samp-msp.sk;

K o m u n i k é

Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov,
Dom podnikateľov, 11.2.2014

1. SAMP nesúhlasí s paušálnym, širokým uplatňovaním systému „Daňových licencií“ pre právnické osoby (PO). Je zásadný rozdiel medzi „neplatiť dane“ a „nemať daňovú povinnosť“
1.1...

Čítať viac...

Tlačová konferencia

logo-samp-male

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident

Slovenská asociácia malých podnikov
Vás pozýva na tlačovú konferenciu,

dňa 11. februára 2014 o 13.00 hodine
v priestoroch sídla SAMP
v Dome podnikateľov (reštaurácia Planéta), Drieňová 37, Bratislava

Program:

Poznatky Slovenskej asociácie malých podnikov:
1...

Čítať viac...

Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

logo-samp-maleV zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy.
Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a u odosielateľa vzniknú obavy a stres, či sa doklad vôbec odoslal. Napr. aj u dani z motorových vozidiel.
K DPH: Kontrolný výkaz k DPH vyžaduje až 9 rôznych triedení došlých ...

Čítať viac...