HomeAktuality

Pripomienky Vláde SR k programovému dokumentu Moderné a úspešné Slovensko

Pani JUDr. Monika Jankovičová, členka našej asociácie, posúdila programový dokument Vlády Slovenskej republiky Moderné a úspešné Slovensko. Poslala svoje pripomienky Vláde Slovenskej republiky. Jankovičová: poznámky k dokumentu vlády  

Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016
Seminár- NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU 10.12.2014
Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Pani JUDr. Monika Jankovičová, členka našej asociácie, posúdila programový dokument Vlády Slovenskej republiky Moderné a úspešné Slovensko. Poslala svoje pripomienky Vláde Slovenskej republiky.

Jankovičová: poznámky k dokumentu vlády