1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov

HomeOdborné semináre

1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov

Dňa 30.5.2016 sa prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc. zúčastnil 1. zasadnutia komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stred

Seminár „Zákonník práce“ 23.11.2015
Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
Ochrana osobných údajov – zákon č.122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z..

Dňa 30.5.2016 sa prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc. zúčastnil 1. zasadnutia komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov, ktorej predsedníčkou je Jana Kiššová . V. Sirotka je riadnym členom komisie a zastupuje tak záujmy SAMP v plnom rozsahu. Hlavným bodom zasadnutia komisie bolo zníženie administratívnej náročnosti zamestnania prvého zamestnanca. Medzi prizvanými hosťami nemohli chýbať minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
Všetci prítomní sa zhodli na tom, že kľúčovým predpokladom na zjednodušenie podnikateľského prostredia je efektívna elektronizácia verejnej správy. Veľkou pomocou bude zavedenie elektronickéIMG_20160530_100518ho registra osôb, potom budú mnohé povinnosti zrušené.
Diskutujúci sa podrobnejšie venovali aj témam ako povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu, školenie o BOZP dodávateľským spôsobom, povinnosť posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu prostredníctvom preventívnej lekárskej prehliadky či povinnosť preškoľovať vodičov motorových vozidiel