HomeAktualityFórum

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom pr

Dotazník Rodinného podnikania – vyplňte on line
MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
Živnostenské licencie

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom prostredí v r. 2014 s ohľadom na podnikanie  bola vypracovaná správa o stave malého a stredného podnikania.

Správa  o stave malého a stredného podnikania obsahuje  aj dopad legislatívnych zmien uskutočnených v r. 2014 a identifikuje aj prekážky v podnikateľskom  prostredí. SAMP uskutočnila v čase  11.6.2014 až 19.8.2014 prieskum zameraný na identifikáciu prekážok podnikateľského prostredia ako aj na formuláciu návrhov na jeho zlepšenie.

celé znenie správy    Stav_MSP2