HomeAktualityFórum

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom pr

Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022
Podnikateľská misia a B2B rokovania slovenských a srbských firiem .

Na základe dopytu Slovak Business Agency ,ktorá požiadala Slovenskú asociáciu malých podnikov (SAMP) o zhodnotenie vývoja situácie v podnikateľskom prostredí v r. 2014 s ohľadom na podnikanie  bola vypracovaná správa o stave malého a stredného podnikania.

Správa  o stave malého a stredného podnikania obsahuje  aj dopad legislatívnych zmien uskutočnených v r. 2014 a identifikuje aj prekážky v podnikateľskom  prostredí. SAMP uskutočnila v čase  11.6.2014 až 19.8.2014 prieskum zameraný na identifikáciu prekážok podnikateľského prostredia ako aj na formuláciu návrhov na jeho zlepšenie.

celé znenie správy    Stav_MSP2