HomeVýstupy v médiách

Správy RTVS – Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798 Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v

Čo nám priniesla novelizácia zákona o zdravotnom poistení
TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o potrebách malých firiem 26.5.2015
Vyjadrenie k balíku Prvá pomoc ++

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798

Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v