HomeAktualityVýstupy v médiách

ZÁZNAM: Hudacký o druhotnej platobnej neschopnosti podnikateľov

Poslanci v spolupráci s SAMP predložili návrh na zmenu zákona o DPH tak,aby povinnosť odvádzať DPH u dodávateľa bola až po zaplatení faktúry a prá

Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017
1. medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“
Ocenenie práce SAMP

sirotka-tv

Poslanci v spolupráci s SAMP predložili návrh na zmenu zákona o DPH tak,aby povinnosť odvádzať DPH u dodávateľa bola až po zaplatení faktúry a právo na odpočet u objednávateľa rovnako po zaplatení faktúry. Tento spôsob by mal viac ochrániť malých a stredných podnikateľov a živnostníkov,ktorým veľké firmy,obce,alebo štát načas nezaplatí a zmierniť tak dopady na ich druhotnú platobnú neschopnosť. Túto úpravu SAMP už dlhodobo presadzuje.